Milan Kundera
"Na samotność skazują człowieka nie wrogowie, lecz przyjaciele."

Rozpoczęcie Roku Szkolnego - przywozy i odwozy

Nowy plan lekcji na rok szkolny 2011/2012 obowiązujący od 1 września 2011 r.Pobierz tutaj

PUBLICZNE GIMNAZJUM W LEŚNICY- ROZPOCZĘCIE- 10.00

 

p. Irzyk M.

p. Porabik M.

p. Riegel F.

8.55Wyjazd

z Leśnicy

9.05Góra Św.Anny (10)

9.10Wysoka (6)

9.15Ligota (1)

9.25Kadłubiec (14)

9.35Dolna (11)

9.40Poręba (5)

9.45Leśnica PG

ŁĄCZNIE: 47

9.15Wyjazd z Zalesia

(skrzyżowanie)

9.20Zalesie (36)

9.35Lichynia (13)

9.45Leśnica PG

ŁĄCZNIE: 49 + 1 Czarnocin + 3

z Popic

8.55Wyjazd

z Leśnicy

9.00Krasowa

Wsiadają wszyscy uczniowie z PG i

SP (7+10)

9.15Łąki Kozielskie Wsiadają

wszyscy uczniowie do SP Raszowa

(21)

9.30Raszowa wysiadają dzieci

do SP Raszowa (31)

II kurs

9.30Wyjazd z Raszowej

9.35Łąki Kozielskie

Wsiadają wszyscy uczniowie do PG

(10)

9.45Raszowa

Wsiadają uczniowie do PG: (36)

9.50Leśnica PG

ŁĄCZNIE; 46+7 z Krasowej

 

Odwóz uczniów PG Leśnica o godz. 11.45

• kierunek Góra Św. Anny – p. Irzyk

• kierunek Zalesie Śl. – p. Porabik

• kierunek Raszowa – p. Riegel

Autobusy w dniu 01 września 2011 r. wyjeżdżają z

przystanku przy PG w Leśnicy.